GeroSense

Tässä koulutuksessa perehdyt ikääntyvän aistivammaisen henkilön kuntoutumista edistävän hoitotyön erityispiirteisiin.

Koulutuksen sisältö:

  1. Ikääntyneiden aistivammaisuus
  2. Aistivammaisuuden vaikutukset toimintakykyyn ja elämänlaatuun
  3. Aistivammaisen kohtaaminen ja opastaminen, kommunikaatio
  4. Sujuvuutta arkeen – niksejä, huomioita ja apuvälineitä aistivammaisen itsenäisen arjen tukemiseksi
  5. Aistivammaisen kuntoutuspolku

Ilmoittaudu koulutukseen täältä

Osasto: