GeroLeader

100,00 

Tämä koulutus on suunnattu vanhustyön lähiesihenkilöille. Koulutus antaa valmiudet ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tulokselliseen johtamiseen.

Katso video, johon olemme koonneet palautetta GeroLeader -verkkokoulutuksen käyneiltä testaajilta: https://www.youtube.com/watch?v=YA1FE_8eNak

Osasto:

Kuvaus

5 op, lukuvuosi 2022-2023

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa soveltaa ja arvioida näyttöön perustuvaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä omassa organisaatiossaan osana ikääntyneiden palvelujärjestelmää
 • Osaa johtaa kuntoutumista edistävää organisaatiota asiakaslähtöisesti, työhyvinvointia tukevaksi ja kustannustehokkaasti
 • Osaa luovasti johtaa kuntoutumista edistävän hoitotyön käyttöönottoa ja vakiinnuttamista
 • Osaa luoda edellytyksiä toimivalle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle

Sisältö

 1. Esihenkilön ja työyksikön vanhuskäsitys sekä eettinen toiminta kuntoutumista edistävän hoitotyön lähtökohtana
 2. Kuntoutumista edistävän hoitotyön perusteet
 3. Osaamisen johtaminen
 4. Muutosjohtaminen
 5. Uuden toimintakulttuurin vakiinnuttaminen
 6. Vuorovaikutus ja yhteistyö
 7. Esihenkilön hyvinvointi ja jaksaminen

Ilmoittautuminen

Jatkuva ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla osoitteeseen maria.korvola@oulu.fi

Koulutuksen kesto

4 kuukautta

Toteutustavat

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä

Lisätietoja

Suoritettuaan koulutuksen opiskelija saa virtuaalisen osaamismerkin ja todistuksen

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Yhteydet muihin opintoihin

Ei

Oppimateriaali

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali annetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakson oppimistehtävien hyväksytty suoritus. Arviointi tapahtuu opettajan arviointina. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

hyväksytty – hylätty

Työelämäyhteistyö

Täydennyskoulutus työelämään

Järjestämistapa

Verkkokoulutus