GeroNursing Centre (GNC)

Ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus

GNC tarjoaa tutkimusta, koulutusta, asiantuntijapalveluita sekä verkostoja onnistuneen ja aktiivisen vanhenemisen tueksi. Toiminnan tavoitteena on edistää hyvää ja toimintakykyistä vanhuutta sekä mahdollisimman terveenä vanhenemista. GNC tukee ikääntyvien palveluiden kehittämistä edustaen alansa parasta näyttöön perustuvaa osaamista.

MISSIO
Tuotamme korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa terveystieteellistä tutkimusta ja koulutamme uutta luovia monialaisia asiantuntijoita, opettajia ja johtajia muuttuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhteistyössä tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan kanssa. Edistämme erityisesti Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

VISIO
Olemme innovatiivinen ihmislähtöisen ja digitaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon osaaja, joka tunnetaan vaikuttavasta ja uudistuvasta tutkimuksesta, uutta luovista oppimiskokemuksista sekä menestyksekkäästä verkostoitumisesta sekä tiedeyhteisössä että yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa kuten myös kansainvälisesti.

ARVOT
Toimintamme perustuu rohkeuteen, avoimuuteen, joustavuuteen, tehokkuuteen ja inhimillisyyteen.

Avainsanat: kuntoutumista edistävä hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, ikääntyneet, toimintakyky, hyvinvointi, osaaminen, johtaminen, koulutus

YHTEYSTIEDOT

Professori

Maria Kääriäinen

maria.kaariainen@oulu.fi

 

Tutkijatohtori

Sinikka Lotvonen

sinikka.lotvonen@oulu.fi

Yliopistonlehtori

Heidi Siira

heidi.siira@oulu.fi

Yliopisto-opettaja

Maria Korvola-Hemminki

maria.korvola-hemminki@oulu.fi

Yliopisto-opettaja

Saara Kukkohovi

saara.kukkohovi@oulu.fi

Väitöskirjatutkija

Mari Parkkila

mari.parkkila@oulu.fi

Ota yhteyttä

11 + 2 =