GeroNurse -sairaala

100,00 

Tämä koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät sairaalassa ja haluavat kehittää omaa kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamistaan sekä lisätä ammatillisia voimavarojaan ja työhyvinvointiaan.

 

Osasto:

5 op, Lukuvuosi 2022-2023

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää yksilöllisyyden ja sairaalaympäristön vaikutukset ikääntyneen toimintakykyyn
  • Osaa laaja-alaisesti arvioida ikääntyneen toimintakykyä ja asettaa tarkoituksenmukaisia tavoitteita
  • Osaa toteuttaa vaikuttavaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä moniammatillisesti 
  • Osaa suunnitella, turvata ja kehittää kuntoutumista edistävän hoitotyön jatkuvuuden kotiutuessa
Sisältö
  1. Yksilöllinen ikääntyminen ja muuttuva vanhuus
  2. Toimintakyvyn arviointi ja tavoitteenasettelu
  3. Kokonaisvaltainen kuntoutumista edistävä hoitotyö
  4. Kuntoutumista edistävän hoitotyön jatkuvuus kotiutuessa
Ilmoittautuminen

Jatkuva ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla osoitteeseen sinikka.lotvonen@oulu.fi

Toteutustavat
Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä (ajasta riippumatonta etäopetusta)
Lisätietoja
Suoritettuaan koulutuksen opiskelija saa virtuaalisen osaamismerkin ja todistuksen
Esitietovaatimukset
Ei esitietovaatimuksia
Yhteydet muihin opintoihin

Ei

Oppimateriaali
Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali annetaan opintojakson alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Opintojakson oppimistehtävien hyväksytty suoritus. Arviointi tapahtuu opettajan arviointina. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.
Arviointiasteikko
hyväksytty - hylätty
Työelämäyhteistyö
Täydennyskoulutus työelämään
Järjestämistapa

Verkkokoulutus